STEP 2 HMI & A/D PROGRAMMING

เน้นให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมรับค่าจากเซนเซอร์ที่เป็น อนาล็อก เช่น อุณหภูมิ  จากนั้นนำค่าที่ได้มาแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส (HMI) เมื่อเรียนจบระดับนี้จะสามารถออกแบบกระบวนการเครื่องจักรได้ รวมทั้งแสดงผลการทำงานต่าง ๆ เครื่องจักรได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
• ช่างเทคนิคที่ดูแลเครื่องจักร
• หัวหน้างานที่ดูแลเครื่องจักร
• วิศวกรที่ดูแลและออกแบบเครื่องจักร