ชุดฝึกปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับจอสัมผัส MODEL : TAC-BASICPLC-R1 (FX5U+ GOT2000)

ชุดฝึกปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับจอสัมผัส MODEL : TAC-BASICPLC-R1 (FX5U+ GOT2000)

 • สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้
  • การใช้งาน Software ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
  • การใช้งาน Software ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ HMI
  • การใช้งานโปรแกรม V-NET Access
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC ด้วยภาษา Ladder
  • การสร้าง Switch / Lamp บนจอ HMI
  • การใช้งาน HMI สั่งงาน,แสดงการทำงาน และรับส่งค่าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆกับ PLC
  • การใช้งาน V-Box สั่งงาน,แสดงการทำงาน และรับส่งค่าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆกับ PLC
  • การเชื่อมต่อ HMI,PLC,IOT ผ่านการสื่อสารแบบ TCP/IP Protocol
  • การดึงค่าแรงดันไฟ,กระแสไฟ ของตัว Power Meter ผ่าน Modbus RTU
  • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Switch / Emergency Switch
  • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Lamp / Buzzer
  • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Process Controller Display
  • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Photo Sensor / Proximity Sensor
  • การเขียนโปรแกรมควบคุม DC Motor ด้วย Relay
  • การเขียนโปรแกรมควบคุม AC Motor ด้วย Magnetic Contactor
  • การเขียนโปรแกรมควบคุม Stepping Motor ด้วย Microstep Driver
  • การต่อใช้งาน และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ Pneumatic
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมชุด Simulation Conveyor System
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมชุด Simulation Liquid Mixing Control
  • การเขียนโปรแกรมรับ-ส่งค่าสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล A/D หรือดิจิตอลเป็นอนาล็อก D/A

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้

 • การใช้งาน Software ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
 • การใช้งาน Software ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ HMI
 • การใช้งานโปรแกรม V-NET Access
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC ด้วยภาษา Ladder
 • การสร้าง Switch / Lamp บนจอ HMI
 • การใช้งาน HMI สั่งงาน,แสดงการทำงาน และรับส่งค่าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆกับ PLC
 • การใช้งาน V-Box สั่งงาน,แสดงการทำงาน และรับส่งค่าตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆกับ PLC
 • การเชื่อมต่อ HMI,PLC,IOT ผ่านการสื่อสารแบบ TCP/IP Protocol
 • การดึงค่าแรงดันไฟ,กระแสไฟ ของตัว Power Meter ผ่าน Modbus RTU
 • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Switch / Emergency Switch
 • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Lamp / Buzzer
 • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Process Controller Display
 • การต่อใช้งาน และเขียนโปรแกรมควบคุม Photo Sensor / Proximity Sensor
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม DC Motor ด้วย Relay
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม AC Motor ด้วย Magnetic Contactor
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม Stepping Motor ด้วย Microstep Driver
 • การต่อใช้งาน และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ Pneumatic
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมชุด Simulation Conveyor System
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมชุด Simulation Liquid Mixing Control
 • การเขียนโปรแกรมรับ-ส่งค่าสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล A/D หรือดิจิตอลเป็นอนาล็อก D/A

ติดต่อเรา

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท โตชิบา ไทยแลนท์ จำกัด

บริษัท พี.ซี ทาคาชิมา (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนท์) จำกัด

บริษัท ไพร์ม โพรดัก อินดัสตี้ จำกัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone