ชุดฝึกการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ (S7-1200+SIMATIC HMI) MODEL : TAC-AUTOBASIC-S1

ชุดฝึกการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ (S7-1200+SIMATIC HMI) MODEL : TAC-AUTOBASIC-S1

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้

 • การเขียนโปรแกรม Ladder ควบคุม PLC
 • การต่อใช้งาน Switch / Emergency Switch
 • การต่อใช้งาน Lamp / Buzzer
 • การใช้งาน Photo Sensor / Proximity Sensor
 • การควบคุม DC Motor ด้วย Relay
 • การควบคุม DC Motor ด้วย PLC
 • การควบคุม Stepping Motor ด้วย PLC
 • การใช้งานหน้าจอสัมผ้ส HMI
 • การใช้งาน A/D and D/A
 • การเขียนคำสั่งรับค่าจาก Temperature sensor ด้วยระบบ AD/DA
 • การใช้งาน Single Phase Volt-Amp-Meter ตรวจสอบ กระแส, แรงดัน ผ่าน PLC
 • การใช้งาน I-IoT gateway เชื่อมต่อกับ PLC แสดงผลผ่านมือถือ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้

 • การเขียนโปรแกรม Ladder ควบคุม PLC
 • การต่อใช้งาน Switch / Emergency Switch
 • การต่อใช้งาน Lamp / Buzzer
 • การใช้งาน Photo Sensor / Proximity Sensor
 • การควบคุม DC Motor ด้วย Relay
 • การควบคุม DC Motor ด้วย PLC
 • การควบคุม Stepping Motor ด้วย PLC
 • การใช้งานหน้าจอสัมผ้ส HMI
 • การใช้งาน A/D and D/A
 • การเขียนคำสั่งรับค่าจาก Temperature sensor ด้วยระบบ AD/DA
 • การใช้งาน Single Phase Volt-Amp-Meter ตรวจสอบ กระแส, แรงดัน ผ่าน PLC
 • การใช้งาน I-IoT gateway เชื่อมต่อกับ PLC แสดงผลผ่านมือถือ

ติดต่อเรา

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท โตชิบา ไทยแลนท์ จำกัด

บริษัท พี.ซี ทาคาชิมา (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนท์) จำกัด

บริษัท ไพร์ม โพรดัก อินดัสตี้ จำกัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone