ชุดฝึกการสอนปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วย PLC, HMI, IoT MODEL : TAC-CONPLC-R4

ชุดฝึกการสอนปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วย PLC, HMI, IoT MODEL : TAC-CONPLC-R4

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้

 • สถานีที่ 1 ชุดป้อนชิ้นงานด้วยระบบลม
 • สถานีที่ 2 ชุดหมุนชิ้นงานด้วย Stepping Motor
 • สถานีที่ 3 ขุดระบบลมหยิบชิ้นงานเข้าสายพาน
 • สถานีที่ 4 ชุดสายพานลำเลียงชิ้นงาน
 • สถานีที่ 5 แขนกลหยิบงานงานออกจากสายพาน พร้อมตรวจสอบสี
 • สถานีที่ 6 ชุดนับชิ้นงาน
 • สถานีที่ 7 ควบคุมเครื่องจักรผ่านระบบ IIoT
  ทุกสถานีควบคุมด้วย PLC และ หน้าจอ สัมผัส
  มีคอมพิวเตอร์และถังลม
  ต่อใช้งานกับอุปกรณ์จริง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดฝึกนี้

 • สถานีที่ 1 ชุดป้อนชิ้นงานด้วยระบบลม
 • สถานีที่ 2 ชุดหมุนชิ้นงานด้วย Stepping Motor
 • สถานีที่ 3 ขุดระบบลมหยิบชิ้นงานเข้าสายพาน
 • สถานีที่ 4 ชุดสายพานลำเลียงชิ้นงาน
 • สถานีที่ 5 แขนกลหยิบงานงานออกจากสายพาน พร้อมตรวจสอบสี
 • สถานีที่ 6 ชุดนับชิ้นงาน
 • สถานีที่ 7 ควบคุมเครื่องจักรผ่านระบบ IIoT
  ทุกสถานีควบคุมด้วย PLC และ หน้าจอ สัมผัส
  มีคอมพิวเตอร์และถังลม
  ต่อใช้งานกับอุปกรณ์จริง

ติดต่อเรา

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท โตชิบา ไทยแลนท์ จำกัด

บริษัท พี.ซี ทาคาชิมา (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนท์) จำกัด

บริษัท ไพร์ม โพรดัก อินดัสตี้ จำกัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone