ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วยพีแอลซี MODEL: TAC-CPHIX-TABLE

ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วยพีแอลซี MODEL: TAC-CPHIX-TABLE

ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกลควบคุมด้วย

  1. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน PLC
  2. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม PLC แบบลำดับขั้น
  3. ได้เรียนรู้การใช้งาน PLC ทำงานร่วมกับ HMI
  4. ได้เรียนรู้การใช้งานระบบ IOT
  5. ได้เรียนรู้การใช้งานแขนกลอุตสาหกรรม
  6. ได้เรียนรู้การใช้งานแขนกลอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับ PLC
  7. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • Integrate technology for industrial
 • PLC FX5U-64MT ( 32 IN /32 OUT ) (เปลี่ยนได้)
 • Photo Sensor
 • Pick & plate (Pneumatic)
 • Turn Table (Stepping Motor)
 • Conveyor system
 • Counter system (Arduino)
 • Robotic System (4 แกน)
 • Robotic Ststem Cobot ( 5 แกน)
 • HMI System
 • IOT System

สถานีต่างๆที่คุณจะได้เรียนรู้ในชุดฝึก

 1. ชุดป้อนชิ้นงานด้วยระบบลม
 2. ชุดหมนชิ้นงานด้วย STEPPING MOTOR
 3. ชุดแกนเลื่อนด้วย ACTUATOR MOTOR และหยิบชิ้นงานด้วยกระบอกสูบ
 4. ชุดสายพานลำเลียงชิ้นงาน
 5. แขนกลหยิบงานออกจากสานพาน พร้อมตรวจสอบสี
 6. ชุดนับชิ้นงาน
 7. ควบคุมเครื่องจักรผ่านระบบ I-IOT
 8. การนำข้อมูลลงฐานข้อมูล DATABASE (SCADA)

ติดต่อเรา

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท โตชิบา ไทยแลนท์ จำกัด

บริษัท พี.ซี ทาคาชิมา (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนท์) จำกัด

บริษัท ไพร์ม โพรดัก อินดัสตี้ จำกัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone