คอร์สฝึกอบรม

ความรู้เท่านั้นคืออาวุธที่ทำให้หน่วยงานคุณ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ถึงเจ้าของโรงงาน, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย Training

ที่ต้องการพัฒนา Technician / Engineer

Basic Wiring & Electrical System Learning

การต่อใช้งานพร้อมเรียนรู้พื้นฐานไฟฟ้า

Basic PLC Programming and PLC Wiring

การเขียนพีแอลซีขั้นพื้นฐาน และต่อใช้งานจริง

Human Machine Interface (HMI) Programming

การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อพีแอลซีกับหน้าจอสัมผัสในโรงงาน (HMI)

Industrial Motion Control Learning

การอบรมโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรมพีแอลซี ควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ในโรงงาน

Industrial Robotic Arm Solution Learning

อบรมหลักการเขียนโปรแกรม และใช้หุ่นยนต์ และแขนกลในโรงงาน

Automation Application Learning

เรียนรู้การประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติ

Advanced & New Technology Applied to Factory

อบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

Industrial Process Control by SCADA

ฝึกควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมด้วย SCADA

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone