เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชุดฝึกทดลองด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 จัดอยู่ในกลุ่มท็อป 5 ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานและสินค้าอุตสาหกรรม เสริมทัพธุรกิจด้วย Thai PLC Center หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นช่างแบบมืออาชีพ ผ่านชุดฝึกทดลอง PLC ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกล ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติงานได้จริง ตามแนวคิดของ Thai PLC Center “ ยกโรงงานจริงมาไว้ในห้องเรียน เรียนรู้จาก Zero to Pro ทุกที่ทุกเวลา”

การออกแบบชุดฝึกของ Thai PLC Center

การออกแบบชุดฝึกของ Thai PLC Center แบ่งเป็น 7 ระดับ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหว มอเตอร์ แขนกล การประกอบเครื่อง เทคโนโลยี และสอนการใช้ PLC รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สำคัญ โดยแขนกลจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของสร้างฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และโปรแกรมมิ่ง สำหรับชุดฝึกรวมถึงหลักสูตรในการฝึกอบรมเหล่านี้ ได้มีการวางแผนในการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับรองมาตราฐานฝีมือช่างในประเทศเยอรมันเพื่อให้ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทั้งในด้านการสอนและการผลิต รวมถึงราคาและความคุ้มค่าที่ได้ถูกควบคุมมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากชิ้นส่วนบางอย่างสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย โดยไม่ต้องนำเข้ามาทั้งหมด

จากไม่เป็น สู่มือโปร! เปิดหลักสูตรสร้างช่างมืออาชีพ

ปัจจุบันไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ ดำเนินธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ฝึกอบรมผ่านชุดฝึกปฏิบัติ (Training) 2. ชุดฝึกอบรมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 3. การซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อาทิเช่น แขนกล (Robot) เครื่องมือการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ 4. รับติดตั้งระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมในโรงงาน (Automation Project) ธุรกิจทั้งหมดครอบคลุมทุกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงานในโรงงานและภาคอุตสาหกรรม เราสามารถสนับสนุนภาคการศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

Thai PLC Center มีจุดแข็งที่โดดเด่น

ด้วยคุณภาพของชุดฝึก คุณภาพของผู้ฝึก และผู้ให้การอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 5-10 ปี มีการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาชุดฝึกและหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และนำมาประยุกต์กับชุดฝึกชุดทดลองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังมีการติดตามผลอยู่เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นผลการฝึก หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพของชุดฝึกว่ามีการชำรุดหรือต้องซ่อมบำรุงหรือไม่ โดยปกติแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ทุกปี มีระบบเทรนนิ่งทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับผู้ใช้งาน และเนื่องจากชุดฝึกหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผลิตขึ้นในไทยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รู้ถึงกระบวนการ ความซับซ้อน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น บริษัทจะสามารถส่งช่างผู้ชำนาญเข้าไปแก้ไขได้ทันที

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Line
Phone
Messenger
Messenger
Line
Phone